baner2
 • Bulgarian
 • English
You are visiting:Начало arrow Биогаз


Биогаз -

От края на Март 2014г. ДРЕС, поемайки представителството за Балканите на Weber Entec, Германия, предлага катализатор за увеличаване добива на биогаз до 25%.

Същността на процеса: BioPush ултразвуков реактор, който е в основата на технологията на разграждане, трансформира субстрата в хомогенна кавитирана маса. Дори при най-проблематичните субстрати, като силно концентрираната утайка от водни пречиствателни централи, ефектът е впечтляващ.

Ето защо:

 • по-добро разграждане на ферментиращия субстрат
 • по-добро миксиране
 • повишава дифузията на субстрата
 • увеличава повърхнината на субстрата
 • трайно намалява лепкавостта на субстрата
 • повишава активността на ензимите
 • ускорява и подобрява разграждането
 • ускорява хидролизата
 • увеличава добива на биогаз

Всичко това обуславя увеличаване на биогаза до 25%. Като се има предвид, че почти всички биогаз инсталации ползват силажи и скъпо струващи енергийни добавки, срокът на изплащане на инсталацията е около и по-малък от 1 година!

Нашето предложение: Повече биогаз за мо-малко средства! Може да се изгради на всеки етап от изграждането или експлоатацията на биогаз инсталациите. Няма сервиз и обслужване.

Моля, свържете се с нас за да ни дадете описание на суровините (вид и количество). Ние ще изготвим Вашия проект.

Започна изграждането на първата от серия Биогаз инсталации с мощност 1 500 kWe в съвместен проект на Д-Р Енержи Системс с HoSt B.V. Холандия и Caterpillar Energy Solutions GmbH, Германия

Д-Р Енержи Системс ООД предлага оптимално и ефективно решение за оползотворяване на органичните вещества, които предполагат гниене и ферментация:

Получаване на екологична електрическа и топлинна енергия чрез контрол и управление на процеса на гниене на органичните отпадъци и използването на получените при този процес вредни газове (Метан).

Всички биологични отпадъци, предполагащи гниене и отделяне на метан, се доставят в приемно отделение, където се хомогенизират по рецепта до получаване на определен процент сухо вещество.

Така полученият субстрат се транспортира до първичния ферментор, където се осъществява мезофилна или анаеробна ферментация при температура не по-висока от 35-360С. Отделя се и се улавя първичния метан от процеса.

Този метан е влажен, с ниско налягане и с доста примеси. За това се изгражда междинна пречистваща и обезводняваща линия. След което остава само метанът да се компресира и да се подаде като гориво на Когенераторната инсталация - вече произвеждаме електрическа и топлинна енергия!

Когато в органичните отпадъци има потенциално опасни вещества (отпадъци от кланици, от медицински заведения) е необходима допълнителна термична обработка - след първичния ферментор субстрата постъпва във вторичен, при който процесът на обработка е термофилен, при температура около 65-700С.

Така се получава вторично, да го наречем окончателно, отделяне на останалия метан в субстрата.

Пътят на метана е същия - пречистване, обезводняване, компресиране и Когенератор за поризводство на необходимата топлинна енергия за самата инсталация (до 20-25% от общата топлина) и за други цели както и за производство на все по-скъпата електроенергия (само 3-5% се ползва за собствени нужди на инсталацията).

Пътят на субстрата след ферменторите е като екологично чист тор към нивите, готов за директно торене или към пустините като компост в борбата за превземане на територии от природата.

Подходящите продукти са много: животински тор от всякакъв вид, зелена маса, силаж, отпадъци от млечната индустрия, кухненски отхадъци, картофени обелки, суроватка, цвик, плодови джибри, сено, трева, зеленчуков и плодов отпадък, глицерин, мазнини, отпадъци от захарно цвекло, фритюрни мазнини и т.н.

Биогаз

 

Created by: violleta.com