baner2
  • Bulgarian
  • English
You are visiting:Начало arrow Енергийното решение arrow Биомаса и Биогаз


Биомаса и Биогаз -

В среда с изключително многообразие на отпадъци, органичните се не малка част. Всички те водят до замярсяване на околната среда - средата, в която живеем заедно с децата и родителите си.

Можем ли да променим нещата?

Можем! Или да изгорим органичните материали (при изгарянето на едно дърво се отделят по-малко вредности отколкото дървото е рециклирало през живота си и е необходим по-малко кислород за горенето, отколкото дървото е произвело през живота си!) или да извлечем газовете - основно метан - които без нашата намеса биха се отделили в атмосферата (една единица метан е равен на 21 единици СО2). И в двата случая - на изгаряне или на извличане на метан - произвеждаме от тези процеси екологично чиста ЕНЕРГИЯ.

Твърдите отпадъци имат дълъг период на разлагане и от тях трудно може да се извелече метана. Ето защо по-доброто решение е изгаряне при висока температура (около 900-9500С) - решението е инсталация за биомаса. Това са дървесните отпадъци (чипс, стърготини, клони), слама, царевичак, твърди обелки и отпадъци от семена, стъбла от селстостопанска продукция (лен, тютюн, храсти), твърди органични битови отпадъци и т.н.

Когато органичните отпадъци предполагат бърз процес на разлагане и ферментация, решението е инсталация за биогаз.

Как да променим нещата?

С инсталациите за Биомаса или Биогаз ние превръщаме органичния отпадък в полезна Енергия.

На фона на непрекъснато растящите цени на енергиите, ние предлагаме инвестиции, които не само ще се възвърнат бързо, но и ще направят Земята по-добро място за живеене.

Ето защо казваме: Назовете биологичния отпадък, ние ще го превърнем в енергия за Вас!

 
>

Created by: violleta.com