baner2
  • Bulgarian
  • English
You are visiting:Начало arrow Енергийното решение arrow Печалба


Печалба Печат Е-мейл

 

Печалбата от комбинираното производтво се калкулира като се сравнят разходите преди изграждане на когенераторна инсталация и приходите и разходите след нейното изграждане. При средните и големите  инсталации  времето за възстановяване на инвестицията е между 2 и 5 години.

Фирмата предлага кратка икономическа обосновка за всеки отделен проект с ясно определяне на печалбата от използването на когенераторна инсталация и времето за възвръщане на инвестицията.

Допълнителна печалба има от възможността, която ДКЕВР предоставя на ползващите Когенераторни инсталации, независимо от мощността им, за директно присъединяване към Булгаргаз (вж Решение № П-4 от  5 Юли 2004г на ДКЕВР, за Предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи, Привилегировани потлебители, ДВ бр. 67/2004, стр. 127).

Допълнителен приход може да се получи от продажба на вредните емисии, които комбинираното производство спестява, съгласно протокола от Киото.

Печалба ще бъдат и Зелените сертификати, които ще бъдат въведени най-късно през 2011г. Не екологичните електропроизводители ще бъдят наказвани за замърсеното електропроизводство като закупуват Зелени сертификати от екологичните електропроиводители.

Има още редица механизми за понижаване на инвестиционните разходи по въвеждане на когенераторни инсталации. Например:

- Схемата на Европейската банка за възстановяване и развитие, осигуряваща грант в размер на 15% от инвестицията на банката чрез някоя от работещите с нея български банки (Уникредит Булбанк, Пощенска, ОББ, Юнион, Райфайзен, Пиреос, ДСК и др.) 

- Програмите на ЕС за повишаване на енергийната ефективност, за нови машини и технологии. Стартиране - през втората половина на 2008г. 

 

 

 
< Предишна   Следваща >

Created by: violleta.com