КОГЕНЕРАЦИЯ И ПАРОПРОИЗВОДСТВО

Стартира първият за страната проект за производство на пара от бутални двигатели на природен газ!

Фирма Коген Загоре ООД има сключен договор за доставка на 2 броя Когенератори с електрическа мощност 2 х 2934 kW или общо 5868 kW, което е и най-мощната конфигурация в България до момента за Когенераторна инсталация с бутални двигатели. Изходящите газове на двигателите ще се ползват за паропроизводство с параметри (общо) 4,58 тона/час, 4 bar налягане и температура 143оС.

Цялото оборудване вече е налице, очакваме да се изгради помещението за да стартира изграждането на инсталацията.

През 2009 предстои увеличаването на Когенераторите с още един със същата конфигурация. Предвижда се на обекта в с. Ястребово, Стара Загора, да се изгради тригенерация за климатизиране на цялото предприятие.