КОГЕНЕРАТОР 5-20 kWe

    Когенерация за фамилна къща

От Ноември 2008 компанията предлага когенераторни модули за малки обекти като къщи, фамилни хотели, кооперации и др.

Електрическата мощност на един модул е от 5 до 20 kWe, а топлинната - до 43 kWt

Изключително висок КПД - повече от 90%, а при връщащ топлоносител 30оС - над 100%

Възможни са редица режими на работа:

- по топлино задание

- по електрическо задание

Може да работи паралелно на мрежата и в автономен режим (режим тип "остров")

Необходимата площ е 1,2 m2