Инсталация за увеличаване на добива на биогаз

От края на Март 2014г. ДРЕС, поемайки представителството за Балканите на Weber Entec, Германия, предлага катализатор за увеличаване добива на биогаз до 25%.

Същността на процеса: BioPush ултразвуков реактор, който е в основата на технологията на разграждане, трансформира субстрата в хомогенна кавитирана маса. Дори при най-проблематичните субстрати, като силно концентрираната утайка от водни пречиствателни централи, ефектът е впечтляващ.

Ето защо:

  • по-добро разграждане на ферментиращия субстрат
  • по-добро миксиране
  • повишава дифузията на субстрата
  • увеличава повърхнината на субстрата
  • трайно намалява лепкавостта на субстрата
  • повишава активността на ензимите
  • ускорява и подобрява разграждането
  • ускорява хидролизата
  • увеличава добива на биогаз

Всичко това обуславя увеличаване на биогаза до 25%. Като се има предвид, че почти всички биогаз инсталации ползват силажи и скъпо струващи енергийни добавки, срокът на изплащане на инсталацията е около и по-малък от 1 година!

Нашето предложение: Повече биогаз за мо-малко средства! Може да се изгради на всеки етап от изграждането или експлоатацията на биогаз инсталациите. Няма сервиз и обслужване.

Моля, свържете се с нас за да ни дадете описание на суровините (вид и количество). Ние ще изготвим Вашия проект.